counter for wordpress

ROLLENSPEL / REGIEMODEL

Ontwikkelen inzicht en/of op gang brengen discussie door praktijksituaties uit te beelden in de vorm van een toneelspel.

Acteurs (of deelnemers) spelen een aantal scènes. Deze scènes zijn herkenbare situaties uit de praktijk; herkenbaar maar niet wenselijk.

In deze werkvorm krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om de acteurs te regisseren. Het publiek, vaak een groep medewerkers, herkent de situatie als de dagelijkse gang van zaken, maar tevens als ongewenst en krijgt de gelegenheid de scène te veranderen totdat zij er wenselijk uitziet. Steeds weer opnieuw wordt de scène gespeeld en ziet het publiek direct de resultaten van de aanwijzingen. Een facilitator leidt het gesprek en zorgt ervoor dat de acteurs de aanwijzingen kunnen omzetten in speelbare suggesties.

Het Regiemodel is zeer geschikt om in te zetten bij het bespreekbaar maken van thema's, het creëren van draagvlak, als 'quick scan' om snel meningen en opvattingen te peilen, verkenning/ verdieping van thema's, aanzetten tot discussie en het concreet maken van onderwerpen.