counter for wordpress
 
'Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg'

TRAININGEN - METHODEN


In de diverse trainingen gebruiken wij verschillende Leermethoden, waaronder:


Kernkwaliteiten
Ontdekken van sterktes en zwaktes om je bewust te worden van je kansen en valkuilen.


MBTI
Ontwikkelen van begrip van menselijk gedrag door inzicht in persoonlijkheidsdimensies.


Leercirkel van Kolb
Leren door observeren, reflecteren en concluderen.


Regiemodel
Ontwikkelen inzicht en/of op gang brengen discussie door praktijksituaties uit te beelden in de vorm van een toneelspel.