counter for wordpress

MBTI

Ontwikkelen van begrip van menselijk gedrag door inzicht in persoonlijkheidsdimensies.

De Myers-Briggs Type Indicator ('MBTI' ) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren.

Het model is ontwikkeld door Katherine Cook Briggsen en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung (Psychological Types,1921). MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier dichotomieën met elk twee polen.

• Heeft iemand een voorkeur voor naar buitengericht gedrag (Extraversion) of naar binnen gericht gedrag (Introversion): de E/I dichotomie

• Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van informatie van feitelijke informatie (Sensing) of voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen ( iNtuition): de S/N dichotomie

• Heeft iemand een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (Thinking) of op basis van normen en waarden (Feeling): de T/F dichotomie

• Heeft iemand een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken (Judging) of een flexibele en spontane manier van werken (Perceiving): de J/P dichotomie

Op deze manier kunnen 16 types onderscheiden worden. MBTI is een veel gebruikte methodiek om bij bijvoorbeeld teambuilding de verschillende persoonlijkheden binnen een team te kunnen beschrijven. Op basis hiervan kunnen binnen het team afspraken over de manier van samenwerking gemaakt worden.